Videos

Selección de Videos

Ak sa žena začne stretávať s mužom sám 15 rokov, v prvom rade hľadá stabilitu. Okrem toho, často pre dievčatá je to príležitosť získať Sklekaren zážitok, ktorý môže svojim rovesníkom ťažko dať. Okrem toho je toto spojenie často vybudované podľa princípu „otca dieťaťa“, keď dievča očakáva, že jej milovaná plne prevezme zodpovednosť za riešenie všetkých svojich problémov.

VIDEO ACADEMIA 2017 from CRISTIAN VILLANUEVA LARA on Vimeo.